Hoppa till sidans innehåll

Ungdomsserien 24/8 2005


Plats: Bergafjärden

Grön bana

1                    Lars             Sjöbom                                                   Njurunda    OK                13:50

S                   1(31)             2(33)             3(34)             4(35)             5(51)             M

9:58              11:06            17:14            18:36            21:37            23:18            23:48

 

2                    Fredrik        Larsson      Snygg         Njurunda    OK                13:53

S                   1(31)             2(33)             3(34)             4(35)             5(51)             M

9:09              10:12            15:15            17:54            21:11            22:38            23:02

 

3                    Jenny          Backlund                          Njurunda    OK                14:03

S                   1(31)             2(33)             3(34)             4(35)             5(51)             M

14:28            15:50            20:01            21:23            26:08            27:53            28:31

 

4                    Oskar           Hjalte                                                       Timrå           SOK                                   15:33

S                   1(31)             2(33)             3(34)             4(35)             5(51)             M

32:05            34:07            39:24            41:02            45:17            47:08            47:38

 

5                    Max              Sjöberg                                                   Njurunda    OK                15:53

S                   1(31)             2(33)             3(34)             4(35)             5(51)             M

38:39            40:09            46:19            47:37            51:37            54:05            54:32

 

6                    Elin               Samuelsson                                          Timrå           SOK                                   16:19

S                   1(31)             2(33)             3(34)             4(35)             5(51)             M

25:45            27:08            32:33            34:24            39:45            41:34            42:04

 

7                    Gustaf         Castenborg                                           Njurunda    OK                17:50

S                   1(31)             2(33)             3(34)             4(35)             5(51)             M

29:24            30:29            38:13            40:03            45:04            46:45            47:14

 

8                    Axel              Martin                                Njurunda    OK                                      17:51

S                   1(31)             2(33)             3(34)             4(35)             5(51)             M

29:22            30:31            38:10            40:08            45:10            46:43            47:13

 

9                    Sara             Nilsson                                                   VK                Uvarna                              17:58

S                   1(31)             2(33)             3(34)             4(35)             5(51)             M

40:29            42:38            47:46            49:48            55:32            57:46            58:27

 

 

9                    Carl              Nyström                            Njurunda    OK                17:58

S                   1(31)             2(33)             3(34)             4(35)             5(51)             M

36:36            38:02            46:13            47:28            51:46            54:03            54:34

 

11                 Karl-Johan Karlsson     Njurunda    OK                18:00

S                   1(31)             2(33)             3(34)             4(35)             5(51)             M

36:35            38:04            46:14            47:36            51:45            54:02            54:35

 

12                 Ida                Vedin                                                       Njurunda    OK                19:30

S                   1(31)             2(33)             3(34)             4(35)             5(51)             M

22:32            23:54            28:51            31:04            38:00            41:30            42:02

 

 

13                 My                Rosenholm                                            Njurunda    OK                20:48

S                   1(31)             2(33)             3(34)             4(35)             5(51)             M

20:39            22:19            28:28            30:14            37:47            40:53            41:27

 

14                 Kimberly     Fjäderstål   Njurunda    OK                20:57

S                   1(31)             2(33)             3(34)             4(35)             5(51)             M

20:37            22:21            28:26            30:16            37:44            40:54            41:34

 

15                 Oskar           Sundlöf                                                   Timrå           SOK                                   21:04

S                   1(31)             2(32)             3(33)             4(34)             5(35)             6(51)             M

26:37            28:01            29:49            33:02            35:22            45:32            47:09            47:41

 

16                 Frida            Mohammed                                           Timrå           SOK                                   23:54

S                   1(31)             2(32)             3(33)             4(34)             5(35)             6(51)             M

23:43            25:21            29:54            32:54            35:25            45:35            47:05            47:37

 

17                 Elin               Nilsson                                                   VK                Uvarna                              31:42

S                   1(31)             2(33)             3(34)             4(35)             5(51)             M

44:14            45:52            55:29            61:07            68:32            75:25            75:56

 

18                 Johannes   Björklund   Njurunda    OK                31:53

S                   1(31)             2(33)             3(34)             4(35)             5(51)             M

17:07            19:08            31:18            34:16            44:56            48:00            49:00

 

Vit bana

1                    Martin          Larsson Snygg                                    Njurunda    OK                24:37

S                   1(31)             2(36)             3(33)             4(34)             5(37)             6(38)             7(39)             8(40)                      9(51)             M

7:29              9:38              11:34            16:43            18:02            21:13            23:46            29:09            29:42                      31:39            32:06

 

2                    Jonas          Lundblad                          Timrå           SOK                                   26:52

S                   1(31)             2(36)             3(33)             4(34)             5(37)             6(38)             7(39)             8(40)                      9(51)             M

18:28            19:40            20:46            23:55            24:59            28:50            35:40            42:27            43:02                      44:51            45:20

 

3                    Johanna     Åström                              Midälva                             OK                26:59

S                   1(31)             2(36)             3(33)             4(34)             5(37)             6(38)             7(39)             8(40)                      9(51)             M

33:44            34:44            36:19            39:32            40:52            43:57            50:31            56:51            58:20                      60:17            60:43

 

4                    Rasmus      Sjöström     Sundsvalls OK                28:03

S                   1(31)             2(36)             3(33)             4(34)             5(37)             6(38)             7(39)             8(40)                      9(51)             M

15:39            16:31            18:30            21:47            22:46            25:21            34:45            40:57            41:29                      43:17            43:42

 

5                    Per               Castenborg                                           Njurunda    OK                29:44

S                   1(31)             2(36)             3(33)             4(34)             5(37)             6(38)             7(39)             8(40)                      9(51)             M

23:22            24:36            26:27            33:21            34:18            38:03            40:34            48:35            50:22                      52:38            53:06

 

6                    Olivia           Elffors                                                     VK                Uvarna                              29:59

S                   1(31)             2(36)             3(33)             4(34)             5(37)             6(38)             7(39)             8(40)                      9(51)             M

45:44            46:43            49:14            52:21            54:05            58:57            62:13            71:43            72:29                      75:19            75:43

 

7                    Albertina     Wiksten       VK                Uvarna                              33:03

S                   1(31)             2(36)             3(33)             4(34)             5(37)             6(38)             7(39)             8(40)                      9(51)             M

41:42            43:09            44:45            51:28            53:06            57:03            61:32            71:37            72:10                      74:15            74:45

 

8                    Moa              Wängdahl                         VK                Uvarna                              33:22

S                   1(31)             2(36)             3(33)             4(34)             5(37)             6(38)             7(39)             8(40)                      9(51)             M

42:47            44:03            47:42            51:18            53:17            58:47            61:51            71:28            72:24                      75:42            76:09

 

8                    Linnéa         Falk              Jonsson     VK                Uvarna                              33:22

S                   1(31)             2(36)             3(33)             4(34)             5(37)             6(38)             7(39)             8(40)                      9(51)             M

42:46            44:01            47:40            52:09            53:36            58:50            61:57            70:56            72:27                      75:41            76:08

 

10                 Fredrik        Nylander                           Selånger     SOK             34:10

S                   1(31)             2(36)             3(33)             4(34)             5(37)             6(38)             7(39)             8(40)                      9(51)             M

31:10            32:12            34:04            40:32            42:41            48:09            50:42            61:03            62:44                      64:53            65:20

 

11                 Philip           Ekengren                         Selånger     SOK             34:46

S                   1(31)             2(36)             3(33)             4(34)             5(37)             6(38)             7(39)             8(40)                      9(51)             M

31:11            32:14            34:15            40:37            42:40            48:21            50:46            61:14            63:00                      65:23            65:57

 

12                 Johanna     Wallgren     Timrå           SOK                                   35:55

S                   1(31)             2(36)             3(33)             4(34)             5(37)             6(38)             7(39)             8(40)                      9(51)             M

25:04            35:52            38:21            42:23            43:38            47:50            51:38            57:11            58:24                      60:35            60:59

 

13                 Christian     Svensson   Selånger     SOK             63:01

S                   1(31)             2(36)             3(33)             4(34)             5(37)             6(39)             7(40)             8(51)                      M

60:23            61:54            80:39            84:58            86:53            96:52            118:49          119:23          122:50                      123:24

 

Gul bana

1                    Anders        Sjöbom                                                   Njurunda    OK                24:22

S                   1(41)             2(36)             3(34)             4(44)             5(38)             6(39)             7(47)             8(48)                      9(49)             10(50)          11(51)          M

7:24              8:52              9:57              12:52            16:08            19:16            22:58            24:51            26:44                      28:49            30:29            31:22            31:46

 

2                    Julia             Alström                                                   Sundsvalls OK                25:22

S                   1(41)             2(36)             3(34)             4(44)             5(38)             6(39)             7(47)             8(48)                      9(49)             10(50)          11(51)          M

29:16            30:12            31:10            33:55            37:19            40:23            44:08            46:30            48:23                      50:47            52:59            54:16            54:38

 

3                    Peter            Holmqvist                         Sundsvalls OK                25:52

S                   1(41)             2(36)             3(34)             4(44)             5(38)             6(39)             7(47)             8(48)                      9(49)             10(50)          11(51)          M

17:59            19:01            20:36            22:42            24:54            29:52            33:57            38:12            39:44                      41:27            42:57            43:28            43:51

 

4                    Susanna     Nyström      Njurunda    OK                26:34

S                   1(41)             2(36)             3(34)             4(44)             5(38)             6(39)             7(47)             8(48)                      9(49)             10(50)          11(51)          M

28:16            30:06            31:15            34:13            37:14            40:49            44:16            46:33            48:27                      51:11            53:09            54:23            54:50

 

5                    Joakim        Nordling                           Sundsvalls OK                27:48

S                   1(41)             2(36)             3(34)             4(44)             5(38)             6(39)             7(47)             8(48)                      9(49)             10(50)          11(51)          M

16:11            17:37            18:43            21:21            24:05            28:00            32:28            33:53            35:59                      40:20            43:06            43:36            43:59

 

6                    Alva              Lang                                                        Njurunda    OK                28:45

S                   1(41)             2(36)             3(34)             4(44)             5(38)             6(39)             7(47)             8(48)                      9(49)             10(50)          11(51)          M

24:03            25:40            26:49            29:47            32:54            36:48            40:40            43:25            46:13                      49:39            51:39            52:22            52:48

 

7                    Joakim        Virtanen                            Njurunda    OK                31:28

S                   1(41)             2(36)             3(34)             4(44)             5(38)             6(39)             7(47)             8(48)                      9(49)             10(50)          11(51)          M

8:53              10:11            11:05            13:34            16:52            23:15            29:27            32:32            34:49                      37:05            39:03            39:55            40:21

 

8                    Viktor           Nordling                           Sundsvalls OK                31:57

S                   1(41)             2(36)             3(34)             4(44)             5(38)             6(39)             7(47)             8(48)                      9(49)             10(50)          11(51)          M

20:19            21:45            22:55            25:25            29:40            34:50            40:01            41:56            45:24                      48:41            50:29            51:50            52:16

 

9                    Mattias        Engström                         Njurunda    OK                35:16

S                   1(41)             2(36)             3(34)             4(44)             5(38)             6(39)             7(47)             8(48)                      9(49)             10(50)          11(51)          M

24:55            26:30            27:34            30:47            33:58            38:30            45:27            48:17            52:02                      55:48            58:51            59:39            60:11

 

10                 Oskar           Åström                                                    Sundsvalls OK                38:08

S                   1(41)             2(36)             3(34)             4(44)             5(38)             6(39)             7(47)             8(48)                      9(49)             10(50)          11(51)          M

10:31            11:43            13:12            16:33            21:10            24:37            31:23            33:21            38:53                      43:42            46:43            48:02            48:39

 

11                 Amanda      Åström                              Midälva       OK                                      43:39

S                   1(41)             2(36)             3(34)             4(44)             5(38)             6(39)             7(47)             8(48)                      9(49)             10(50)          11(51)          M

32:49            34:44            35:59            38:38            46:30            50:49            64:20            67:39            69:33                      72:31            75:06            76:05            76:28

 

12                 Jon               Wängdahl                         VK                Uvarna                              111:54

S                   1(41)             2(36)             3(34)             4(44)             5(38)             6(39)             7(47)             8(48)                      9(49)             10(50)          11(51)          M

31:38            36:34            39:25            45:14            59:08            96:34            110:36          117:22          122:50                      136:48          141:44          142:56          143:32

 

                      Paulina        Sjöberg                                                   Njurunda    OK                felstämplat (17:36)

S                   1(41)             2(36)             3(34)             4(38)             5(39)             6(47)             7(48)             8(49)                      9(50)             10(51)          M

26:25            27:17            28:02            30:09            34:29            36:44            38:23            40:03            41:43                      43:12            43:39            44:01

 

                      Erik              Berlin                                                      VK                Uvarna                              felstämplat (111:29)

S                   1(41)             2(36)             3(34)             4(44)             5(38)             6(39)             7(47)             8(48)                      9(48)             10(49)          11(50)          M

31:38            36:35            39:24            45:16            59:07            97:19            110:35          117:23          122:46                      122:53          136:53          141:43          143:07

 

Orange bana

1                    Magnus       Jonsson                           Njurunda    OK                20:38

S                   1(42)             2(43)             3(34)             4(44)             5(38)             6(46)             7(39)             8(49)                      9(48)             10(47)          11(40)          12(45)          13(50)          14(51)          M

6:34              7:13              8:53              9:24              11:31            13:22            16:10            17:13            19:03                      20:31            21:42            23:49            25:26            26:23            26:49            27:12

 

2                    Mikael          Lundstedt                        Sundsvalls OK                23:24

S                   1(42)             2(43)             3(34)             4(44)             5(38)             6(46)             7(39)             8(49)                      9(48)             10(47)          11(40)          12(45)          13(50)          14(51)          M

50:00            50:45            52:26            52:47            54:55            56:53            60:54            61:50            63:42                      65:03            66:10            68:24            71:22            72:30            73:01            73:24

 

3                    Josefin        Nilsson                                                   VK                Uvarna                              24:03

S                   1(42)             2(43)             3(34)             4(44)             5(38)             6(46)             7(39)             8(49)                      9(48)             10(47)          11(40)          12(45)          13(50)          14(51)          M

36:48            37:39            39:42            40:14            42:43            44:57            48:18            49:51            51:39                      53:42            54:57            57:15            58:34            59:46            60:28            60:51

 

4                    Emil              Åström                                                    Sundsvalls OK                25:24

S                   1(42)             2(43)             3(34)             4(44)             5(38)             6(46)             7(39)             8(49)                      9(48)             10(47)          11(40)          12(45)          13(50)          14(51)          M

12:32            13:17            17:03            17:35            20:19            22:44            25:58            27:22            29:23                      30:47            32:18            34:25            35:27            36:28            37:07            37:56

 

5                    Arvid            Elffors         VK                                      Uvarna                                                    26:42

S                   1(42)             2(43)             3(34)             4(44)             5(38)             6(46)             7(39)             8(49)                      9(48)             10(47)          11(40)          12(45)          13(50)          14(51)          M

11:03            11:53            13:45            14:17            16:15            21:45            25:19            26:08            28:54                      30:31            32:03            34:19            35:24            36:20            36:47            37:45

 

6                    Björn           Larsson Snygg                                    Njurunda    OK                29:19

S                   1(42)             2(43)             3(34)             4(44)             5(38)             6(46)             7(39)             8(49)                      9(48)             10(47)          11(40)          12(45)          13(50)          14(51)          M

7:32              8:21              11:08            11:37            14:20            17:53            21:52            23:03            25:04                      26:52            28:51            31:47            34:28            35:50            36:30            36:51

 

7                    Patrik           Wallgren                           Timrå           SOK                                   37:30

S                   1(42)             2(43)             3(34)             4(44)             5(38)             6(46)             7(39)             8(49)                      9(48)             10(47)          11(40)          12(45)          13(50)          14(51)          M

38:25            39:31            42:00            42:33            45:52            50:04            59:15            60:59            63:44                      66:04            69:31            72:17            73:28            74:55            75:34            75:55

 

8                    Maria            Olsson                                                    Njurunda    OK                50:41

S                   1(42)             2(43)             3(34)             4(44)             5(38)             6(46)             7(39)             8(49)                      9(48)             10(47)          11(40)          12(45)          13(50)          14(51)          M

35:02            36:37            43:02            44:14            50:01            56:28            63:06            64:32            68:33                      71:41            75:52            79:28            81:16            83:10            85:03            85:43

 

9                    Maria            Skarin                                                     Njurunda    OK                50:47

S                   1(42)             2(43)             3(34)             4(44)             5(38)             6(46)             7(39)             8(49)                      9(48)             10(47)          11(40)          12(45)          13(50)          14(51)          M

34:57            36:35            42:58            44:12            50:04            56:35            63:07            64:30            68:35                      71:44            75:54            79:25            81:15            83:11            85:02            85:44

 

10                 Max              Buller                                                      Selånger     SOK             54:02

S                   1(42)             2(43)             3(34)             4(44)             5(38)             6(46)             7(39)             8(49)                      9(48)             10(47)          11(40)          12(45)          13(50)          14(51)          M

9:32              10:51            15:41            16:50            21:22            28:54            39:35            41:53            46:22                      49:54            53:15            57:25            58:44            60:46            63:07            63:34

Uppdaterad: 20 NOV 2008 12:44 Skribent: Jörgen Blästa

Inbetalningar till Njurunda OK:

Bankgiro: 555-3862 

Swish: 123 419 95 50

Handla på nätet, tjäna pengar till vår klubb via: 

Sponsorhuset

Se hit alla som använder Chrome på er dator! 

När du aktiverar detta plugin i datorns webbläsare så får du automatiskt tillbaka pengar när du handlar från över 500 nätbutiker som tex CDON, Hotels.com, Adlibris. Pengarna du får tillbaks delas mellan dig och Njurunda OK.

  

Vädret Njurundabommen

 

Anmälningar och resultat för Njurundalöpare i Eventor

 

 

Postadress:
Njurunda OK - Orientering
Eva Olsson, Bryggaregränd 9A, 1201
86231 Kvissleby

Besöksadress:
Guldvägen 31
86240 Njurunda

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info